Persbericht: Flevolandse hennepaanpak succesvol

Sinds 2012 werken in Flevoland verschillende partijen samen aan de aanpak van hennepteelt. Deze samenwerking heeft er de afgelopen 3 jaar voor gezorgd dat er ruim 650 kwekerijen zijn geruimd en er 299 verdachten zijn gedagvaard. Er is voor meer dan €2.500.000,- aan uitkeringen, belastingtoeslagen en opbrengsten teruggevorderd en voor ruim €1.700.000,- aan energiediefstal in rekening gebracht. De partijen hebben 167 huurovereenkomsten ontbonden, 92 panden gesloten en er is voor meer dan €5.000.000,- aan dwangsommen opgelegd.

De samenwerkende partners hebben begin 2012 de handen ineen geslagen. Gezamenlijk maken zij een vuist tegen de hennepteelt. Met elkaar hebben zij afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen en acties ten aanzien van kwekers en panden. De aanpak is succesvol, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom gaan alle partners de komende periode onverminderd door met de integrale aanpak van hennepteelt. Er ligt een gezamenlijke rol voor de partners om informatie en voorlichting te geven over de gevolgen en gevaren van de hennepteelt.

De volgende partners werken in Flevoland samen aan de aanpak van hennepteelt: de zes Flevolandse gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties, particuliere woningverhuurders, uitkeringsinstantie UWV, de Belastingdienst en de beheerders van het elektriciteitsnet.

Infographic resultaten hennepaanpak

Download de infographic (high-res PDF)