Huis verhuurd? Zorg dat er geen hennep in komt!

Verhuurt u (een deel van) uw huis? Wees dan bewust van de risico’s. Teelt de huurder hennep in uw woning, dan kunt u verantwoordelijk worden gesteld. Ook als u nergens vanaf wist. Dat betekent dat u mogelijk opdraait voor energiekosten, ontmantelingkosten en overige schade in uw woning. Deze kosten kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Zorg ervoor dat u hennep uit uw huis houdt. Hoe?

Huurcontract

Belangrijk is dat u goed weet wie u voor u heeft en met welk doel de woning wordt gebruikt. Het begint bij het afsluiten van een huurcontract. Vraag de huurder om de volgende zaken aan te leveren:

 • Legitimatie door middel van een geldig identiteitsbewijs (zelf de kopie maken) of de aangeleverde kopie controleren aan de hand van het originele document.
 • Overleggen van een historisch uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Daar staan alle voorgaande adressen op.
 • Overleggen van ten minste drie loonstroken.
 • Overleggen van ten minste drie bankafschriften.
 • Uitsluitend akkoord gaan met het overmaken van de huur vanaf een te traceren tegen rekening (dus niet door storting vanaf een GWK).
 • Overleggen van een volledig ingevulde werkgeversverklaring, met daarop een contactpersoon met een vast telefoonnummer.
 • Controleren of het SOFI/BSN nummer op alle documenten het zelfde zijn.
 • Controleer het SOFI/BSN nummer door middel van de zgn 11-proef op het internet. Zie: http://cgi.dit.nl/sofi.cgi
 • Ga na of het salaris wel kan kloppen met hetgeen de loonstroken en de werkgevers verklaring aangegeven. (dus geen € 40.000,- voor een bordenwasser in een restaurant).
 • Neem in het huurcontract een bijzondere bepaling op waarin staat dat het de huurder niet is toegestaan in verdovende middelen te handelen. En dat de verhuurder ten behoeve van inspectie tot het pand moet worden toegelaten.
Wat is verder van belang?
 • Laat de huurder zoveel mogelijk zelf regelen met nutsbedrijven; zorg voor een eigen aansluiting op het energienet.
 • Wees alert op indicatoren tijdens de huur: klachten uit de omgeving over geur, geluids- of warmteoverlast, activiteiten op vreemde tijdstippen, een altijd sneeuwvrij dak of hoge elektriciteitsrekening. Als hiervan sprake is, stel dan direct een onderzoek en meldt de signalen bij het hennepteam van de politie.
 • Ga binnen drie maanden nadat de woning is betrokken na of de woning niet gebruikt wordt voor illegale praktijken. Zorg voor een regelmatige controle van de woningen.
 • Schakel bij een vermoeden van illegale handelingen direct de politie in.
Toezicht op uw woning

Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op de woning. Eén keer per jaar is niet genoeg: hennepteelt heeft een cyclus van acht tot tien weken. Na die periode kan dus weer opnieuw worden geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. De huurder heeft het recht een huisbezoek te weigeren. Daarom raden we aan deze afspraak in het huurcontract te vermelden. U hoeft niet onverwacht langs te komen. Bel van te voren even op dat u wilt komen. Controleer iedere ruimte in de woning: één kleine kamer kan al winstgevend zijn. Registreer uw bevindingen met foto’s.
HOE HERKEN JE EEN HENNEPKWEKERIJ?