Gezamenlijke aanpak

Eerste hennepconvenant Midden-Nederland

Al enige jaren zijn verschillende partijen gezamenlijk actief om (georganiseerde) hennepteelt en de gevolgen van (georganiseerde) hennepteelt tegen te gaan. Eerst op lokaal niveau en later in samenwerking met meerdere gemeenten. Hier zijn ook meerdere convenanten voor afgesloten. In een convenant staat vermeld welke partner, wanneer, welke actie onderneemt. Hiermee wordt de publiek-private keten sluitend gemaakt om zoveel mogelijk effect te bereiken ten aanzien van het thema (georganiseerde) hennepteelt.

De lokale aanpak is overgegaan naar een regionale aanpak. Daarnaast is de ontwikkeling met landelijke partners doorgezet. De politieregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht zijn opgegaan in de regio Midden-Nederland. De drie bestaande convenanten waren niet volledig op elkaar afgestemd. Onder de regie van het RIEC MN is het eerste hennepconvenant Midden-Nederland een feit. Partijen hebben het convenant ondertekend om hun gezamenlijke doelstelling de aanpak (georganiseerde) hennepteelt gezamenlijk voort te zetten. Het convenant treedt 1 september 2015 in werking.

Download hennepconvenant Midden-Nederland (PDF)